דשן לשחרור איטי או מבוקר (Slow/controlled release fertilizer)

דשן המורכב מגרעינים המצופים במעטפת חומר (בדרך כלל חומר פולימרי) אשר פותח במיוחד למטרה זו. החומר המצפה את גרגירי הדשן מווסת את קצב שחרור הדשן מהגרגר אל הסביבה.

חזרה למילון המושגים