גליון נתונים (Data sheet)

דף מידע בו מרוכז כל המידע לגבי תכונות החומר (ראה דף מידע בטיחותי).

חזרה למילון המושגים