גיוש (Caking)

יצירת גושים בחומר.

חזרה למילון המושגים