גיבוש (Crystallization)

שיקוע גבישי מוצק מתוך תמיסה רוויה.

חזרה למילון המושגים