גיאומטריה של מולקולה (Molecular geometry)

הצורה המרחבית של מולקולות. ניתן לקבוע אותה על פי מודל דחיית זוגות האלקטרונים. על פי מודל זה האטומים מסתדרים כך שהדחייה בין כל זוגות האלקטרונים שסביב האטום המרכזי. קושרים ובלתי קושרים. היא מינימלית.

חזרה למילון המושגים