גז (Gas )

אחד ממצבי הצבירה של החומר. ניתן לדחיסה בקלות. חסר נפח או צורה עצמיים. זורם. סוגי התנועה של חלקיקי הגז – תנודה סיבוב ומעתק.

חזרה למילון המושגים