בקרה תרמודינמית (Thermodinamic control)

קשורה בספונטניות התהליך ונקבעת לפי ערכו של השינוי באנרגיה חופשית של התהליך בטמפרטורה נתונה

חזרה למילון המושגים