בקרה קינטית (Kinetic control)

קשורה בשיקולים של מהירות תגובה ונקבעת לפי ערכו של השינוי באנרגית שפעול בטמפרטורה נתונה.

חזרה למילון המושגים