בסיס (Base)

לפי הגדרת ברנסטד-לאורי: חומר המכיל חלקיקים המסוגלים לקשור פרוטונים (+H) שנלקחים מחומר אחר (המשמש כחומצה).

חזרה למילון המושגים