ביקורת טיב (Quality control)

בדיקה של איכות המוצר בסוף תהליך הייצור והתאמתו למפרט הדרוש. מוצר שאינו עומד בדרישות – נפסל.

חזרה למילון המושגים