ביורטה (burette)

כלי מעבדתי הבנוי מצינור זכוכית אשר בקצהו התחתון ברז ולאורכו מסומנות שנתות המציינות נפח. קיימות ביורטות בגדלים ובדרגות דיוק שונים.

חזרה למילון המושגים