אשפרה, תהליכים ()

תהליכי טיפול שונים המבוצעים בחומרים המופקים בתעשייה ומטרתם לשפר ולהתאים את תכונותיהם לדרישות השימוש. לדוגמא: הדחת גופרית.פיצוח או פירום המבוצעים בתהליכי עיבוד מקטעי הנפט;טיפולים המבוצעים בייצור אריגים.

חזרה למילון המושגים