אנליזה כמותית (Quantitative analysis)

קביעה כמותית מדויקת (מסה. ריכוז) של מרכיבי חומר נחקר.

חזרה למילון המושגים