אנטרופיה (Entropy)

פונקציה תרמודינמית מסומנת ב – S (מחושבת על ידי S=klnW). מודדת את מידת אי הסדר (או מידת האקראיות) שיש במערכת. ככל שרמת אי הסדר גבוהה יותר הפונקציה מקבלת ערכים גדולים יותר. האנטרופיה תלויה במבנה החומר ובמצב הצבירה שלו. מבוטאת ביחידות של: טמפ'(K)/אנרגיה.

חזרה למילון המושגים