אמצעי ניטור (Monitoring facilities)

מכשירים המודדים את ריכוז המזהמים השונים באוויר. במים או בקרקע. לכל חומר שיטות ניטור יחודיות המבוססות על תכונותיו הפיסיקליות והכימיות.

חזרה למילון המושגים