אלקטרושליליות (Electonegativity)

מדד יחסי ליכולת של אטום במולקולה למשוך אליו את אלקטרוני הקשר הקוולנטי. ערכי האלקטרושליליות נקבעו על ידי הכימאי לינוס פאולינג.

חזרה למילון המושגים