אלקטרוליזה (Electrolysis)

פירוק של חומר באמצעות זרם חשמלי ממקור מתח חיצוני בתגובות חמצון-חיזור לא ספונטניות. דוגמאות: פירוק תרכובת יונית ליסודותיה לצורך הפקת מתכת או לצורך ציפוי של מתכת על גבי מתכת אחרת.

חזרה למילון המושגים