אידוי (Evaporation )

מעבר של חומר ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז. יכול להתרחש גם בטמפרטורה נמוכה נקודת רתיחה / טמפרטורת רתיחה של החומר.

חזרה למילון המושגים