אור נראה (Visible light)

קרינה אלקטרומגנטית בתחום אורכי הגל 400-750 ננומטר.

חזרה למילון המושגים