אורביטל קושר (Bonding orbital )

אורביטל מולקולרי הנוצר מחפיפה של שני אורביטלים אטומיים. האנרגיה של האורביטל הקושר נמוכה מן האנרגיה של האורביטלים האטומים שיצרו אותו.

חזרה למילון המושגים