סדנה מקוונת להכנת תצלומים

סרטון הדרכה 1 לתחרות תצלומים - קומפוזיציה

סרטון הדרכה 2 לתחרות תצלומים - תאורה

סרטון הדרכה 3 לתחרות תצלומים - פוקוס, טכניקה כללית ומחוון