הרשמה לתחרות

אזור / בית הספר:
מידע על המורה המלווה:
חובה למלא עבור כל אחד מהתלמידים הנוספים בקבוצה!
בדקו בהוראות של התחרות שאליה נרשמתם מהו המספר המרבי האפשרי של תלמידים בקבוצה.