סמינרים

סמינר מחלקתי
17.6.19  | 16:00-14:30 | חדר דיונים, המחלקה להוראת המדעים

סמינר מחלקתי וטקס חלוקת מלגה ע"ש אבישי בר-נר
במלאת 46 שנים לנפילתו
10.6.19 | 14:15-16:00 | באולם אבנר שבמכון ויצמן

סמינר מחלקתי
13.5.19 | 14:30 | חדר הדיונים במחלקה להוראת המדעים

פרסים והודעות

ברכות לאוהד לבקוביץ' על קבלת מלגה לזכרו של סרן אבישי בר-נר, תשע"ט
להזמנה לטקס חלוקת הפרס

ברכות לחיים אדרי על קבלת פרס הצטיינות ע"ש אורלי קפלן, תשע"ט
להזמנה לטקס חלוקת הפרס

כנסים ואירועים אקדמיים