"אוחזים באחוזים" – מפגש מורים לומדים ממורים – תשע"ז

* דרוש

מורים יקרים,

בעקבות השינויים שחלו בתכנית הלימודים בפיזיקה ל - 5 יחידות, שבמסגרתם הועברו 30 אחוזים מהתכנית לאחריותו של המורה, נוצר צורך ללמוד זה מזה על רכיבים שפותחו על ידי מורים ונוסו על ידם במסגרת אותה אחריות.
לפיכך, מרכז המורים יחד עם הפיקוח ועם מרכז שוורץ/רייסמן עומדים לקיים מפגש שבו יציגו מורים בפני עמיתיהם את הפעילויות שפותחו על-ידם במסגרת ה - 30%. מטרת המפגש היא לסייע למורים לגבש את תכניתם האישית.
הצגת התכניות השונות תהיה במסגרת פעילה שתאפשר לקהל להתנסות בהפעלתן ולשאול שאלות.
המפגש יתקיים במרכז שוורץ/רייסמן שבמכון ויצמן והוא אינו כרוך בתשלום מיוחד.

המפגש ייערך בתאריך ה - 27/07/17 בין השעות 09:30 ל - 15:30.