טופס ההרשמה להשתלמות: ״שער לפיזיקה״ – מבנית חקר בנושא תנועה לתלמידים בכיתה ט'

* דרוש

פרטי מורה


פרטים נוספים


פרטי ביה"ס

מדיניות ביטולים

ניתן לבטל את ההרשמה עד שני ימי עבודה לפני מועד תחילת ההשתלמות ולקבל החזר כספי מלא.
מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לנו את פרטיך, ואולם ללא מסירתם לא נוכל לרשום אותך לאירוע הנוכחי ולעדכן אותך בכנסים, הרצאות, השתלמויות ופעילויות אחרות שאנו עורכים מעת לעת.

בעצם מסירת פרטיך הינך נותן/ת בזאת הסכמתך מדעת לכך שפרטיך יישמרו במאגר מידע מס' 700062176  של מכון וייצמן למדע, אנו נעשה בהם שימוש לצורך יצירת הקשר איתך, משלוח פניות בדיוור ישיר באמצעי מדיה שונים (לרבות אודות הרצאות/פעילויות/השלמויות שאנו עורכים), ולצרכים פדגוגיים, אקדמיים ומחקר ונהיה רשאים להעביר את פרטיך למשרד החינוך המשתף איתנו פעולה למטרות אלה בלבד.