טופס הגשת ההצעה לסדנא לקראת הכנס הארצי של מורי הפיזיקה תשע"ח

שורת הלוגוים

* דרוש

פרטי המציגים:


פרטי הפעילות:

אנא התייחסו בתקציר להיבטים הבאים:

  • מטרות הפעילות
  • תיאור קצר של מהלך הפעילות
  • פרקטיקה: חומרי עזר הנדרשים לביצוע הפעילות בכיתה (לדוגמא מחשבים, סמארטפונים, ציוד מעבדה); מקום ברצף ההוראה (לדוגמא, כפתיחה או כסיכום לפרק מסוים) ; ידע קודם הנדרש לתלמידים (בתחום התוכן או המיומנויות) ; הערכה למשך הפעילות בכיתה או מחוץ לכיתה
  • תובנות אישיות שרכשתם בעקבות ביצוע הפעילות

תיאור הפעילות שאתם מבצעים בכיתה