הוראת כימיה בכיתה הטרוגנית

שלום רב,

ההרשמה להשתלמות הסתיימה.

בברכה,

צוות ההשתלמות