טיול מחלקה תשע"ט

לראשונה יזמה המחלקה גיבוש משולב ריטריט בן שלושה ימים.
בשל מורכבות תכנון הגיבוש ועלויותיו, הנכם מתבקשים להתייחס לטופס זה בכובד ראש.
יש למלא את הטופס לא יאוחר מה- 10/01/2019. הטופס יהיה זמין לשינויים עד למועד זה (ביטול השתתפות לאחר מועד זה יחייב את המחלקה בעלויות מלאות).
הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. פרטים מלאים על תכנית ולו"ז הטיול, יישלחו בהמשך.