השאלת חדרי בריחה בכימיה – תשע"ט

* דרוש

ההשאלה מתאפשרת רק למורים שחוו חשיפה לחדר בריחה שמעוניינים להשאיל.

עקבו באתר של מרכז הארזי למורי הכימיה לגבי מועדי החשיפה

 


פרטי מורה


פרטי ביה"ס


פרטי  ההשאלה

אם זאת לא הפעם הראשונה

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לנו את פרטיך, ואולם ללא מסירתם לא נוכל לרשום אותך לאירוע הנוכחי ולעדכן אותך בכנסים, הרצאות, השתלמויות ופעילויות אחרות שאנו עורכים מעת לעת.

בעצם מסירת פרטיך הינך נותן/ת בזאת הסכמתך מדעת לכך שפרטיך יישמרו במאגר מידע מס' 700062176  של מכון וייצמן למדע, אנו נעשה בהם שימוש לצורך יצירת הקשר איתך, משלוח פניות בדיוור ישיר באמצעי מדיה שונים (לרבות אודות הרצאות/פעילויות/השלמויות שאנו עורכים), ולצרכים פדגוגיים, אקדמיים ומחקר ונהיה רשאים להעביר את פרטיך למשרד החינוך המשתף איתנו פעולה למטרות אלה בלבד.