איך מתבצעת תקשורת בגלי קול בין פילים

ElephantComm1

דיאגרמת טווח התקשורת של פילים

קישור קבוע.