הוראת הכימיה סביבנו
בעידן הקורונה

יום שני, ז' בתמוז תש"ף, 29 ביוני 2020

אודות

תודה לכל מי שעזר בהכנה והפעלת כנס מורי הכימיה תש"ף.
תודה מיוחדת למעצבים הגרפיים, ליחידת הטכנולוגיות בחינוך, ולמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן על התמיכה והאירוח של הכנס המקוון.

חברי ועדת הכנס במרכז הארצי למורי הכימיה, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

 • ד"ר רחל ממלוק נעמן – מנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה ויו"ר הכנס
 • פרופ' רון בלונדר– ראש קבוצת הכימיה
 • ד"ר דורית טייטלבאום – מפמ"ר כימיה
 • שרה אקונס
 • ד״ר מלכה יאיון
 • ד״ר מרים כרמי
 • ד״ר שלי ליבנה
 • ד״ר דבורה קצביץ
 • ד״ר שלי רפ
 • שני מוצא – מזכירת המרכז

 

קבוצת טכנולוגיות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

 • עדי פויארקוב – רכז נגישות ומתכנת ראשי של אתר הכנס.
 • מתן ברקוביץ' – רכז תכנות.
 • בינה בראש – רכזת דיוור ישיר ותמיכה טכנולוגית
 • מרינה ארמיאץ' – מנהלת יחידת טכנולוגיות בחינוך
 • ד"ר שולמית קוצר – ראש יחידת טכנולוגיות בחינוך
 • סטלה חזינה – פיתוח טכנופדגוגי
 • דנה צוויפלר – תמיכה טכנית
 • תמיר חג'ג' – תמיכה טכנית

 

צוות גרפיקה:

 • אבי טל – עיצוב חוברת הכנס
 • עדנה רולניק – עיצוב אתר הכנס 

 

צוות מל"מ:

 • פרופ' דוד בן חיים – ראש מנהלת מל"מ
 • ד"ר ענת אברמוביץ' – מנהלת מל"מ