הוראת הכימיה סביבנו
בעידן הקורונה

יום שני, ז' בתמוז תש"ף, 29 ביוני 2020 | 12:00- 19:00

הכנס השנתי המקוון של מורי הכימיה

לצפייה בהקלטות הכנס נא לגלוש למרכז מורי הכימיה 

ברכות | 12:30-12:00

ברכות
12:30-12:00

rachel mamlok

ד"ר רחל ממלוק נעמן, מנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה, מכון ויצמן למדע

ד"ר דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

פרופ' ענת ירדן, ראש המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

גילמור

ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף מדעים א', המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

פרופ' אהוד קינן, נשיא החברה הישראלית לכימיה, ויו"ר ועד מקצוע כימיה

פרופ' רון בלונדר, ראש קבוצת הכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

הרצאת פתיחה | 13:15-12:30

הרצאת פתיחה
13:15-12:30

יו"ר – פרופסור רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

מלחמה בוירוסים
(Structural Biology in the fight against viruses)

פרופ' רון דיסקין, המחלקה לביולוגיה מבנית, הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן למדע

הפעלה | 13:30-13:15

הפעלה
13:30-13:15

יו"ר – ד"ר דבורה קצביץ, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
שאלות בעקבות ההרצאה

הפסקת קפה ביתית | 13:35-13:30

הפסקת קפה ביתית
13:35-13:30

הרצאה | 14:35-13:35

הרצאה
14:35-13:35

יו"ר – ד"ר אורית הרשקוביץ, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

למידה מרחוק – פנים רבות לה

ד"ר דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

פרופ' רון בלונדר, ראש קבוצת הכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

רותי סולומון, ראש צוות פדגוגיה, חדשנות וטכנולוגיה בחינוך, מכון מופ"ת

פרופ' יהודית דורי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

הפעלה | 15:05-14:35

הפעלה
15:05-14:35

יו"ר – ד"ר מלכה יאיון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
חידון "בחדרים"

הפסקת קפה ביתית | 15:15-15:05

הפסקת קפה ביתית
13:35-13:30

מושבים מקבילים | 16:45-15:15

מושב 1

יו"ר - שרה אקונס

למידה עצמאית בעולם וירטואלי

ד"ר רחל אידלמן

מיומנויות בחירת נושא מחקר, כחלק מפדגוגיה מוטת עתיד ולמידה משמעותית

ניר דהן

שנת הפטל שלי – פיתוח תרגול בפטל

ד"ר איתן קריין

מענה מתאים לכל תלמיד, האם זה אפשרי?

שרה אקונס וד"ר מרים כרמי

בוקר קפה

יעל חורב

מושב 2

יו"ר - ד"ר דבורה קצביץ

שנת הפטל שלי בהוראת הכימיה

נורית דקלו

אנרגיה בקצב שלי

ד"ר אורית הרשקוביץ,
ד"ר גבי שוורץ וירדן קדמי

מדברים כימיה – הזדמנויות לדיבור בציבור בשיעורי כימיה

מיאדה נאסר וירדן קדמי

צוללים לטבלה המחזורית

יעל שלייפר

הדיו נעלם והיצירתיות נשארת

רודה גאנם

מושב 3

ד"ר מלכה יאיון

למידה בהכוונה עצמית ככלי תומך בלמידה מקוונת מרחוק

יעל פלדמן-מגור, פרופ' ענבל טובי
ופרופ' רון בלונדר

שילוב עשייה (מייקינג) בכיתת הכימיה

בן אושר

ניהול מעבדת החקר בסביבת פטל

חלי בוכריס

שיטות ללמידה עמוקה

ארנסטו זילברשטיין

מנה במבחנה

חגית לוי וורד אדלר

מושב 4

יו"ר - ד"ר דבורה (דידי) מרצ'ק

יישום כלים מתוקשבים ללמידה אינטראקטיבית

מיכל בורנשטיין טוחן

3 דברים שניתן ללמוד מתחרות פרוייקטים בכימיה על למידה עצמאית

ד"ר דבורה (דידי) מרצ'ק

סביבה מתוקשבת ייעודית ללימודי הכימיה בפט"ל

ד"ר שרון גלר וד"ר עדי אהרון

הגורמים המשפיעים על בחירת קריירה בכימיה מנקודת מבטם של סטודנטים לכימיה בשנה השלישית לתואר

ד"ר שירלי אברג'יל

מטוטלת צבעונית

טובי הוכמן ואורנה דגן

הפסקת קפה ביתית | 17:00-16:45

הפסקת קפה ביתית
17:00-16:45

הרצאה | 17:45-17:00

הרצאה
17:45-17:00

יו"ר – ד"ר שלי רפ, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

מסיכות פה-אף: קו ראשון של הגנה מול COVID-19

ד"ר מורן בודס, אוניברסיטת תל-אביב ומכון גרטנר

הפעלה | 18:00-17:45

הפעלה
18:00-17:45

יו"ר – ד"ר שלי ליבנה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

קשר בין תנועה ללמידה – יישומים בהוראת הכימיה

ד"ר רות ולדמן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

הפסקת קפה ביתית | 18:15-18:00

הפסקת קפה ביתית
18:15-18:00

שיחה עם המפמ"ר | 19:00-18:15

שיחה עם המפמ"ר
19:00-18:15

יו"ר – ד"ר דורית טייטלבאום, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך