תחום

« בחזרה למילון המונחים

תחום (Domain) – חלק מרצף של חלבון שיש לו תפקוד מסוים. צירוף כל התחומים של חלבון מסוים קובע את תפקודו הכולל.

« בחזרה למילון המונחים