תאחיזה גנטית

« בחזרה למילון המונחים

תאחיזה גנטית (Genetic linkage) – קירבה בין גנים ו\או סמנים בכרומוזום, הגורמת למעבר המשותף מתא-אם לתא-בת. ככל שהקרבה ביניהם גדולה יותר התאחיזה ביניהם חזקה יותר, כלומר קטן הסיכוי שהן יופרדו בתהליך של שחלוף ולכן עולה הסיכוי שהן יעברו בתורשה ביחד.

« בחזרה למילון המונחים