שחלוף

« בחזרה למילון המונחים

שחלוף (Crossingover) – החלפה של מקטעי DNA מקבילים בין זוג כרומוזומים הומולוגים (שהתקבלו מהאם ומהאב). ההחלפה מתרחשת באחד משלבי המיוזה בתאי הזוויג. התהליך יכול לגרום לכך שאללים על שני כרומוזומים הומולוגים יוחלפו, כך שיתקבלו כרומוזומים בעלי רצף DNA שונה מהכרומוזומים המקוריים של ההורה. ככל ששני גנים שונים או סמנים שונים קרובים זה לזה, כך קטן הסיכוי שיופרדו באירוע של שחלוף ובאותו אופן גם ככל ששני גנים שונים או סמנים שונים רחוקים זה מזה, כך גדל הסיכוי שיופרדו באירוע של שיחלוף.

« בחזרה למילון המונחים