רצף DNA

« בחזרה למילון המונחים

רצף DNA) DNA sequence) – הסדר של זוגות הנוקליאוטידים במקטע DNA . רצפים של גנים קובעים את סדר החומצות האמיניות בחלבונים שהם מקודדים להם.

« בחזרה למילון המונחים