ריצוף

« בחזרה למילון המונחים

ריצוף (Sequencing) – שיטה, לקביעת רצף הבסיסים במולקולת DNA.

« בחזרה למילון המונחים