מפת תאחיזה

« בחזרה למילון המונחים

מפת תאחיזה (Linkage map) – תיאור קווי של המיקום היחסי של גנים וסמנים לאורך הכרומוזום. המפה נבנית באמצעות מדידה של תאחיזה בין הגנים ו/או הסמנים.המרחקים מחושבים ביחידות סנטימורגן (cM). כאשר 1cM משמעו סיכוי של 1% לשחלוף בין שתי נקודות ציון על הכרומוזום בדור אחד. ניתן לתרגם יחידות אלה לבסיסים לפי החישוב המקורב שבו סיכוי של 1% לשיחלוף מתקיים כאשר המרחק בין שתי נקודות ציון הוא כ-1 מיליון בסיסים ב-DNA.

« בחזרה למילון המונחים