מפה פיסיקלית של הגנום

« בחזרה למילון המונחים

מפה פיסיקלית של הגנום (Physical map) – מפה בה מפורט סדר הבסיסים החנקניים, והמרחקים בין קטעים נמדדים במספר זוגות הבסיסים (bp).

« בחזרה למילון המונחים