הומוזיגוט

« בחזרה למילון המונחים

הומוזיגוט (Homozygote) – יצור שיש לו שני אללים זהים באתר גנטי מסיום בזוג מסיום של כרומוזומים. במילה זו מתייחסים תמיד לאלל מסוים מתוך כלל האללים של היצור.

« בחזרה למילון המונחים