אזור מבני של גן

« בחזרה למילון המונחים

אזור מבני של גן (Structural domain) – רצף אזור בגן המקודד שממנו מקודד לחלבון ה-RNA עצמו. מאזור מרצף זה מתועתקת מולקולת mRNA בהתאם למרצף ה-DNA. אזור כאשר רצף זה מקודד ל-mRNA הוא כולל את האקסונים ואת האינטרונים. בגנים המקודדים לחלבון ה-mRNA אשר לפני התרגום עוברים עיבוד שבמהלכו ונחתכים ממנו האינטרונים.

« בחזרה למילון המונחים