אאוקריוט

« בחזרה למילון המונחים

אאוקריוט (Eukaryote, ביוונית: אאו=אמיתי, קריוט=גרעין) יצור שהחומר התורשתי שלו מאורגן בתא באברון המוקף בקרום והנקרא גרעין התא. להבדיל מפרוקריוט, שאין לו גרעין מוגדר והחומר התורשתי שלו חופשי בציטופלסמה. בנוסף לגרעין מכיל תא של יצור אאוקריוטי גם אברונים נוספים (למשל: מיטוכונדריון, גולג'י) המוקפים בקרום.

« בחזרה למילון המונחים