אודות

תודה לכל אלו שעשו לילות כימים ושבזכותם קרם כנס מורי הביולוגיה תש"ף עור וגידים בזמן קצר ובתנאים מאתגרים.
תודה מיוחדת למעצבים הגרפיים, ליחידת הטכנולוגיות בחינוך, ולמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן על התמיכה והאירוח של הכנס המקוון.

קבוצת טכנולוגיות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

עדי פויארקוב – רכז נגישות ומתכנת ראשי של אתר הכנס.

מתן ברקוביץ' – רכז תכנות.

בינה בראש – רכזת דיוור ישיר ותמיכה טכנולוגית

מרינה ארמיאץ' – מנהלת יחידת טכנולוגיות בחינוך

ד"ר שולמית קוצר – ראש יחידת טכנולוגיות בחינוך

סטלה חזינה – פיתוח טכנופדגוגי

דנה צוויפלר – תמיכה טכנית

תמיר חג'ג' – תמיכה טכנית

 

צוות גרפיקה:

אבי טל – עיצוב חוברת הכנס

עדנה רולניק – עיצוב אתר הכנס 

המרכז הארצי למורי הביולוגיה, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

ד"ר אוהד לבקוביץ – מנהל המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה

פרופ' ענת ירדן – יועצת אקדמית

ד”ר ציפי הופמן – רכזת קהילות ביולוגיה

הדס גרדי –צוות ניהול האתר

עדי פויארקוב – צוות ניהול האתר

ד"ר קרין הלוי – חברת צוות המרכז הארצי ומפתחת חומרי הוראה

ד"ר גילת בריל – עורכת העלון למורי הביולוגיה

נטשה סגל – חברת צוות המרכז הארצי

שני מוצא – מזכירת המרכז

 

חברי ועדת הכנס:

ד"ר אירית שדה – מפמ"ר ביולוגיה, משרד החינוך

פרופ' ענת ירדן – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר אוהד לבקוביץ – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר שולמית קוצר – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

נטשה סגל – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר ציפי הופמן – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

צוות מל"מ:

פרופ' דוד בן חיים – ראש מנהלת מל"מ

ד"ר ענת אברמוביץ' – מנהלת מל"מ