קוהרנטיות קוגנטיבית

צוות מוביל

ד"ר יעל שוורץ

תקציר

המחקר החינוכי מזהה קשר חיובי בין קוהרנטיות ההוראה והקוריקולום לבין הישגי תלמידים.
ד"ר יעל שורץ הייתה מעורבת בפיתוח חומרי למידה במדעים (IQWST), (ברמת חטיבת ביניים) בהם קוהרנטיות הייתה עיקרון עיצוב מרכזי.
בנוסף בין השנים 2009-2010 חקרה את הקוהרנטיות של תפישת מושג האנרגיה בקרב תלמידי כיתה ט' בישראל.

מאמרים