פיתוח יכולות חשיבה

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

תקציר

המחקר שלנו מתמקד בתרומת מדעי כדה"א בפתוח מיומנויות קוגניטיביות כגון חשיבה לוגית (מעבר מתצפיות למסקנות); חשיבה תלת ממדית; חשיבה מעגלית; חשיבה מערכתית; חשיבה בממד הזמן העמוק.

אתר הפרויקט (בעברית)

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/