הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטיינים

צוות מוביל

פרופ' בת שבע אלון

דר' אסתר בגנו

דר' חנה ברגר

תקציר

הקורסים "סוגיות בהוראת הפיזיקה 1" ו"סוגיות בהוראת הפיזיקה 2" הם קורסים דידקטיים שמתקיימים במחלקה להוראת המדעים במסגרת תכנית ויצמן-רוטשילד למורים מצטיינים להוראת המדעים. כל אחד מהקורסים מתקיים לאורך שנת הלימודים האקדמית ומשתתפים בו מורים לפיזיקה משני מחזורים עוקבים (13-15 סטודנטים בקורס). כל קורס מתקיים במפגשי פנים אל פנים שבועיים (בני שעתיים כל אחד) והוא מלווה באתר אינטרנט שבו מרוכזים כל החומרים של הקורס. הקורסים מתמקדים בא.קשיי תלמידים בהבנת מושגים במכניקה ובאלקטרומגנטיות ואסטרטגיות מבוססות מחקר לטיפול בקשיים אלה ב. הערכה לשם למידה ופתרון בעיות בפיזיקה ובאסטרטגיות הוראה ממוקדות לומד לקידום נושאים אלה. לכל נושא מוקדש מחזור למידה הכולל הכרת קשיי תלמידים בנושא, קריאת ספרות מחקרית, הכרת אסטרטגיות הוראה מבוססות מחקר, הפעלת האסטרטגיות בכיתות הלימוד, איסוף עדויות מהכיתה, ניתוח העדויות והפקת לקחים. המורים מכירים כל אסטרטגיית הוראה בשלושה סוגי התנסויות: א. התנסות כלומדים- המורים מתנסים בכל שלבי האסטרטגיה כאילו היו תלמידים. ההתנסות מסתיימת ברפלקציה מנקודת ראות של מורה. ב. התנסות כמורים וכחוקרים בכיתותיהם-המורים מפעילים את האסטרטגיה בכיתות הלימוד שלהם, אוספים את העבודות של התלמידים שלהם ומנתחים אותם לפי הנחיות שהם מקבלים ממנחי הקורס. דו"ח הניתוח מסתיים ברפלקציה של המורה על ההפעלה בכיתה ועל הממצאים שקיבל ומצורף לפורום מיוחד שבאתר המלווה. ג. התנסות בחקירה שיתופית – שני "דגלנים" אוספים את כל דוחו"ת הניתוח של המורים, עורכים ניתוח-על של הדוחו"ת, מסכמים ממצאים ומכינים שאלות לדיון העולות ממצאי ניתוח העל שלהם. במפגש פנים-אל-פנים מאוחר יותר, הדגלנים מציגים את ממצאי ניתוח העל שלהם ומנחים דיון על בסיס השאלות שהכינו מראש. הדיון מסתיים ברפלקציה אישית של כל מורה. המחקר בקורסים אלה בודק את ההשפעה של התנסויות הלמידה של המורים על הפרופיל המקצועי שלהם. ממצאים ראשוניים מצביעים על שינוי בידע, בעמדות ובפרקטיקה של המורים בהקשר להערכה לשם למידה ופתרון בעיות בפיזיקה. בדו"ח הערכה שפורסם לאחרונה, מורים מדווחים שהקורסים הביאו לשינוי משמעותי בעמדותיהם כלפי הוראה ולמידה והשפיעו מאד על הפרקטיקה שלהם בכיתה. רבים מבוגרי התכנית בפיזיקה משמשים היום כמובילים בקהילות מורים לפיזיקה ברחבי הארץ.