הפשטה במדעי המחשב

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • שטטר דוד

תקציר

הפשטה (אבסטרקציה) היא רעיון מרכזי של מדעי המחשב. זהו רעיון מאתגר להוראה ולמידה ולומדים רבים מתקשים בהבנתו ויישומו. המחקר בחן את יישומה של מסגרת להוראת אבסטרקציה מדעי המחשב ביחידת מבוא למדעי המחשב שנלמדת בכיתה ז'. הממצאים הראו כי המסגרת אפקטיבית מאוד להוראת הפשטה בגיל זה.

לקריאה נוספת: