מהוראת מעבדה בגישת cookbook להוראת מעבדה בגישה מבוססת-חקר בלימודי הפיזיקה בתיכון: התפתחות מקצועית של מורים

צוות מוביל

פרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנו

תלמידת מחקר

זהורית קאפח

תקציר

ביותר מ-95% מכיתות הפיזיקה בתיכון בישראל הוראת המעבדה מבוססת על גישת ה-cookbook המסורתית. על מנת להתאים את הוראת המעבדה לתפקיד של הניסוי בעולם הפיזיקה האמיתי על המורים לשלב בלימודי המעבדה גישת הוראה מבוססת-חקר. לשם כך המורים זקוקים להשתלמות מתמשכת ומקיפה. במסגרת הפרויקט פיתחנו, הפעלנו וחקרנו השתלמות להכשרת מורי חקר במעבדת הפיזיקה בתיכון, ואת ההתפתחות של המורים שהשתתפו בפרויקט. במהלך ההשתלמות, פיתחנו מאגר של פעילויות מעבדה מבוססות חקר. חלק מהפעילויות פותחו על ידינו וחלק על ידי המורים המשתתפים. כל הפעילויות נוסו בכיתות והותאמו לצרכים של המורים.
ההשתלמות עוצבה על פי שלושה עקרונות שעודכנו במהלך הפעלתה: (1) המורים כלומדים, (2) המורים כמפתחים, ו-(3) המורים כחוקרים.
הרפלקציות של המורים כלפי ההוראה והלמידה בדרך החקר במעבדה השתנו במהלך ההשתלמות. החל מפרשנות מילולית צרה דרך התייחסות להשפעת הגישה על הלמידה של התלמידים, ועד להתייחסויות לחקר מעבר למעבדה. בנוסף, מצאנו שאסטרטגיות ההכשרה בהן השתמשנו בהשתלמות המורים, עיצבה את עבודת המורים בכיתות בהפעלת המעבדה מבוססת החקר.
החל מקיץ תשע"א נבחנים בכל שנה מעל ל-200 תלמידי 5 יח"ל פיזיקה בבחינת בגרות במעבדה המותאמת להערכת הלמידה בגישת החקר.

מאמרים

  • Dewey, J. (1910). Science as subject-matter and as method. Science, 28, 121-127.
  • Etkina, E., Van Heuvelen, A., & Mills, D. (2002). Role of experiments in physics – a process approach. The Physics Teacher, 40, 351-355.
  • Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundation for the 21st century. Science Education 88, 28-54.
  • Loucks-Horsley, S., Love, N., Stiles, K., Mundry, S., & Hewson, P. (2003). Designing professional development for teachers of science and mathematics. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
  • Trumper, R. (2003). The physics laboratory – A historical overview and future perspectives. Science & Education, 12, 645-670.
  • Wenning, C. J. (2005). Levels of inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and inquiry processes. Journal of Physics Teacher Education Online, 2(3), 3-11.