הפשטה במדעי המחשב

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • ד"ר דוד שטטר

תקציר

הפשטה היא אחד הרעיונות היסודיים ביותר של מדעי המחשב. מחקרים מראים כי למידה משמעותית של הפשטה היא אתגר קשה להשגה. פיתחתי מסגרת להוראת הפשטה במדעי המחשב למתחילים, וכעת אנו מתחילים במחקר לבחינת המסגרת הזאת. המחקר יבוצע בהקשר של הוראת מבוא למדעי המחשב בחטיבת הביניים, תוך שימוש בסביבת התכנות Scratch.

לקריאה נוספת:

  • Armoni, M. (2013). On teaching abstraction in computer science to novices. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 32(3), 265-284.