הוראת אבסטרקציה במדעי המחשב לתלמידים צעירים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • דוד שטטר

תקציר

הפשטה היא אחד הרעיונות היסודיים ביותר של מדעי המחשב. מחקרים מראים כי למידה משמעותית של הפשטה במדעי המחשב היא אתגר קשה להשגה. המחקר בחן את יישומה של מסגרת להוראת הפשטה במדעי המחשב במסגרת תכנית לימודים במדעי המחשב לחטיבות הביניים. ממצאי המחקר מראים כיצד ניתן להשתמש במסגרת ההוראה לצורך הוראת המקצוע בכיתה ז' ומצביעים על האפקטיביות הגבוהה שלה. התלמידים אשר למדו תוך שימוש במסגרת רכשו יכולות גבוהות של הפשטה במדעי המחשב בהשוואה לתלמידים אחרים. במסגרת המחקר פותחה הגדרה אופרטיבית של הפשטה במדעי המחשב המהווה בסיס למסגרת הערכה מעמיקה של יכולות ההפשטה.
זהו מחקר הדוקטורט של דוד שטטר.

Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab.

לקריאה נוספת:

ליצירת קשר