אוסף שאלות, משימות ובעיות במתמטיקה לסוף כיתה ט

צוות מוביל

פרופ' אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע

ד"ר אלון פינטו, מכון ויצמן למדע

פוסט-דוקטורנט

ד"ר אלון פינטו, מכון ויצמן למדע

צוות הפיתוח

פרופ' אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע

ד"ר אלון פינטו, מכון ויצמן למדע

תקציר

פרויקט זה מיועד לבנייה של מאגר של שאלות, משימות ובעיות (180 במספר, חלקן מרובות סעיפים) עם פתרונות והנחיות לשימוש בכיתות. המטרה היא לשקף את רוח תכנית הלימודים החדשה לחטיבות ביניים בישראל ולסייע למורים ולמנחים ביישומה תוך הבלטת (א) ההדגשים התוכניים, (ב) המיומנויות הרצויות בהן רצוי שכל בוגר ישלוט, (ג) שילוב בין נושאים שונים על פי עקרונות התוכנית (וביניהם היבטים אורייניים), ו- (ד) שאלות ברמות שונות כך שתתאמנה לתלמידים ברמות המתקדמות והרגילות. מאגר זה יתורגם לשפה הערבית.